70. årgang 2007
Dansk Teologisk Tidsskrift redigeres af:
Niels Henrik Gregersen, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen og Kirsten Nielsen


 • Nr. 1/2007
  Indhold:
  John Strange: Genesis 1 og ægyptisk skabelsesteologi
  Pernille Carstens: Jonas' bog som læring
  Knud Jeppesen: Nabots vingård i palæstinensisk udlægning
  Kirsten Nielsen: Min Gud, min Gud! / Hvorfor har du forladt mig?
  Hans J. Lundager Jensen: Girards Job-læsning 20 år efter
  Jesper Høgenhaven: Esajas-kommentarerne fra Qumran
  Mogens Müller: Den sande gudsdyrkelses oprindelse
  Søren Holst: Hvis er himmeriget?
  Christina Petterson: »Kap farvel til Umanarssuaq«
  Fra redaktionen
  Litteratur

(690 kb)

 • Nr. 2/2007
  Indhold:
  Ingolf Ulrich Dalferth: Erindring og glemsel
  Jesper Tang Nielsen: Moderne tider i johannesevangeliets eskatologi
  Lars Sandbeck: Uendelighedserfaring
  Anmeldelser om Luther, Kierkegaard, Schleiermacher, NT, ontologi og ordination
  Nye manusretningslinier

(380 kb)

 • Nr. 3/2007
  Indhold:
  Ådne Njå: Regin prenter 1907-2007
  Marie Verdoner: Og kødet blev ord...
  Trine Bjørnung Hasselbalch: En retorisk analyse af en hodayot-salme fra qumran
  Eve-marie Becker: »Patmos«. En nøgle til fortolkningen af johannes' åbenbaring
  Anmeldelser om folkekirken og religionsskifte
Køb
(350 kb)

 • Nr. 4/2007
  Indhold:
  Carsten Pallesen: Det lutherske i gudstjenesten – en ekspressiv perspektivering
  Frederik Poulsen: Strukturen i salme 42-43
  Kasper Bro Larsen: Genkendelsessalmen i johannesevangeliet
  Tina Nielsen Dragsdahl: »… Men jeres ja skal være et ja, og jeres nej skal være et nej« (jak 5,12)
  Anmeldelser om Melanchthon, Sthen, Troeltsch og læresager
Køb
(490 kb)